Zonas Vitivinícolas

A zona amparada pola Indicación Xeográfica Protexida Betanzos está constituída polas terras aptas para a produción de uva dos seguintes Concellos:

Bergondo, Betanzos, Coirós, Miño e Paderne.

As Parroquias de Cabanas, Cerneda, Cos, Cullergondo, Leiro, Limiñón, Mabegondo, Meangos, Montouto, Presedo, Sarandóns, Vilacoba e Viós no Concello de Abegondo.

As Parroquias de Bandoxa, Cis, Cuíña, Mondoi, Oza, Porzomillos, Reboredo, Salto e Vivente do concello de Oza dos Ríos.

As Parroquias de Osedo e Soñeiro do concello de Sada.