Contacto

Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.
Dirección: Avda. Camiño Francés, 10. 15703 Santiago
Teléfono: 0034 981 540 020
Fax: 0034 981 540 018
Correo electrónico: dxiiaf@xunta.es